Autortiesības un preču zīmes

Ja nav norādīts citādi, autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības, visos būtiskajos iepazīstināja vietas (tai skaitā, bet ne tikai tekstu, audio, video vai grafiskos attēlus), preču zīmes un logotipi, kas parādās šajā vietnē ir īpašums Arvin Group Ltd, tā filiāles un partneriem un ir aizsargāti saskaņā ar piemērojamiem Latvijas likumiem.